Naši lektoři

Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář je vedoucí advokát kanceláře Glatzová & Co. V kanceláři působí již od roku 2011. Před nástupem do kanceláře Marek získal právnický titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři PRK Partners je Of Counsel. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, PhD. působí jako odborný asistent a tajemník katedry trestního práva PF UK. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval též na New York University School of Law a University of Cambridge. Aktuálně je advokátem, partnerem v advokátní kanceláří Bříza & Trubač.
Ing. Roman Burnus
Ing. Roman Burnus
Ing. Roman Burnus je daňovým poradcem a associate partnerem v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích.
Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
Mgr. Miroslav Chochola, MBA před 18 lety založil a dodnes vede elektronický internetový deník, který měsíčně navštíví více než 350 tisíc unikátních uživatelů, kteří shlédnou přibližně jeden milion stránek.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. je partnerem advokátní kanceláře Z/C/H Legal. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakultě Univerzity v Hamburku.
Mgr. Roman Daneš
Mgr. Roman Daneš
Mgr. Roman Daneš je odborným konzultantem společnosti Institut odborného vzdělávání s.r.o. pro oblast pojišťovnictví. Od roku 1995 se specializuje na pojišťovnictví a finance.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je společníkem Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. Dlouhodobě se specializuje na oblast práv k duševnímu vlastnictví.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. je vedoucím partnerem kanceláře Dohnal, Pertot, Slanina. Je absolventem Právnické fakulty University Palackého v Olomouci.
JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LLM je absolventem Právnická fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a International Business School, Nottingham Trent University.
Mgr. Michaela Ericssonová
Mgr. Michaela Ericssonová
Mgr. Michaela Ericssonová je advokátkou PRK Partners. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vystudovala v roce 2010. Michaela se specializuje na bankovnictví a finance a všeobecné korporační právo.
JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková se v roce 2012 připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. Zaměřuje se zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo.
Ing. Hilda Gajdošová
Ing. Hilda Gajdošová
Ing. Hilda Gajdošová je jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. absolvoval Policejní akademii ČR a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva.
Mgr. Jiří Harnach
Mgr. Jiří Harnach
Mgr. Jiří Harnach je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se především na právo veřejných zakázek.
Mgr. Jan Hlavsa
Mgr. Jan Hlavsa
Mgr. Jan Hlavsa je absolventem Masarykovy university v Brně. Jako expert se angažuje ve společnosti Hirst, a.s. Aktuálně je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
JUDr. Vít Horáček, Ph.D. patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Je také mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze, lektor Randls Training, univerzitní pedagog, odborný konzultant pracovního práva.
Mgr.  Adam  Janováč
Mgr. Adam Janováč
Adam Janováč je advokátem v kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., specializující se na smluvní právo, právo obchodních společností a fúze a akvizice.
Mgr. Marie Janšová
Mgr. Marie Janšová
Mgr. Marie Janšová je partnerkou advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva. Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty.
Daniel Joksch
Daniel Joksch
Daniel Joksch je specialista na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat. V posledních měsících se intenzivně zabývá analýzou dopadů GDPR. V IBM se zabývá oblastí ochrany dat, kybernetickou bezpečností a bezpečností portfolia IBM pro ČR a SR.
Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je trvale spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Gřivna a Šmerda. Je členem Unie obhájců.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. je advokátem, který se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na oblast správního práva a současně tuto problematiku mnoho let přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Aktuálně je Counsel, advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také obor sociologie na téže univerzitě a obor masové komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze.
Mgr. Lenka Kovalinová, LL.M.
Mgr. Lenka Kovalinová, LL.M.
Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M. je advokátkou advokátní kanceláře PRK Partners. Vystudovala právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2006. V roce 2008 rovněž absolvovala LL.M. studium v Pasově, Německo.
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci.
Mgr. Michal Kožár
Mgr. Michal Kožár
Mgr. Michal Kožár je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a University College Cork. Aktuálně je advokátním koncipientem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti.
JUDr. Katarina Maisnerová ml.
JUDr. Katarina Maisnerová ml.
JUDr. Katarína Maisnerová ml., je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. V současné době pracuje na pozici kandidáta soudního exekutora. Je vysokoškolským učitelem.
Mgr.  František Málek
Mgr. František Málek
Mgr. František Málek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (obor právo), již v průběhu studia absolvoval mj. odbornou praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví.
Mgr. Jan Měkota
Mgr. Jan Měkota
Mgr. Jan Měkota je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se především na právo veřejných zakázek.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) a na Právnické fakultě Universität Wien.
Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková je absolventkou Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, studovala na University of East Anglia, Faculty of Social Sciences, School of Law, Norwich a získala titul Certificate of Higher Education in Common Law.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže.
JUDr. Tomáš Nielsen
JUDr. Tomáš Nielsen
Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Účastnil se řady projektů ve fázi vyjednávání o nastavení projektu s ohledem na zajištění klienta a tvorby smluvní dokumentace pro rozsáhlé implementace informačních systémů pro velké i střední zákazníky.
Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák je daňovým poradcem a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Věnuje se převážně dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Specializuje se na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a autorského práva, přičemž v současnosti se aktivně věnuje GDPR.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala magisterský studijní program, obor právo a právní věda, rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a doktorský studijní program z oboru obchodní právo, to vše na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Mgr. Veronika  Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová po absolvovaní právnického štúdia pracovala pre viaceré renomované advokátske kancelárie. Od roku 2015 vedie bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Glatzová & Co.
JUDr. Nataša Randlová
JUDr. Nataša Randlová
JUDr. Nataša Randlová je absolventkou Právnické fakulta Univerzity Karlovy a Univerzity Roberta Schumana ve Štrasburku. Aktuálně je partnerem v AK Randl Partners.
Mgr. David Říčný
Mgr. David Říčný
Mgr. David Říčný je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Pět let působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Aktuálně pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.
Mgr. Michaela Riedlová
Mgr. Michaela Riedlová
Mgr. Michaela Riedlová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Působí jako partner v advokátní kanceláři AD LEGES. Specializuje se na právo obchodních společností.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde úspěšně absolvoval také rigorózní řízení a doktorské studium v oboru správní právo a právo životního prostředí.
Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl je advokát, který se ve své praxi zaměřuje na oblast práva územních samospráv (zejména na oblast nakládání s majetkem obcí a problematiku vydávání právních předpisů obcí).
Mgr. Radka Rutar
Mgr. Radka Rutar
Mgr. Radka Rutar je advokátkou advokátní kanceláře PRK Partners. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci studia absolvovala roční stáž na Westfälische Wilhelms Universität Münster v Německu.
JUDr. Filip Seifert, MBA
JUDr. Filip Seifert, MBA
JUDr. Filip Seifert, MBA má více než patnáctiletou úspěšnou praxi v trestním právu. Působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze a složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky.
Mgr. Stanislav Servus,  LL.M.
Mgr. Stanislav Servus, LL.M.
Stanislav Servus absolvoval je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje na oblast restrukturalizací, korporátních projektů, M&A, soutěžního práva a transakcích v oblasti nemovitostí, včetně projektů v oblasti obnovitelných zdrojů.
Ing. Miroslav Skopec
Ing. Miroslav Skopec
Ing. Miroslav Skopec je daňovým poradcem a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích.
JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Tomáš Sokol je jeden z předních českých právníků. Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. V polovině roku 2014 spoluzaložil Unii obhájců České republiky a stal se jejím prezidentem.
Mgr. Lukáš Sommer
Mgr. Lukáš Sommer
Mgr. Lukáš Sommer je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.
Ing. Martina Šotníková
Ing. Martina Šotníková
Ing. Martina Šotníková je daňovou poradkyní a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner.
Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.
Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.
Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M. působí v advokátní kanceláři PRK Partners jako daňový poradce. Specializuje na korporátní daňové právo, mezinárodní daňové právo a daňové aspekty finančních instrumentů.
JUDr., Mgr.  Pavla  Sýkorová, Ph.D.
JUDr., Mgr. Pavla Sýkorová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavla Sýkorová, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Mgr. Sylvia Szabó
Mgr. Sylvia Szabó
Mgr. Sylvia Szabó, partnerka Ružička Csekes s. r. o., advokátka špecializujúca sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku, nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády.
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje zejména oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví. V těchto oblastech se specializuje na problematiku cloud computingu, softwarového práva, eHealth a transakcí v oblasti IT.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. je advokátem, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se na právo právo obchodních korporací, veřejných zakázek a právo cenných papírů.
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Je autorkou odborných textů, pravidelně publikuje v odborných časopisech.
JUDr. Jiří Votrubec
JUDr. Jiří Votrubec
JUDr. Jiří Votrubec je absolventem Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se veřejné zakázky, právo obchodních společností a právo ICT.
Mgr. Libor Zbořil
Mgr. Libor Zbořil
Mgr. Libor Zbořil se po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně začal věnovat advokacii. Jako samostatný advokát působí od roku 1999.
Mgr. Lucie Žilková
Mgr. Lucie Žilková
Mgr. Žilková Lucie je vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Je akreditovaným lektorem MV ČR. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, Ministerstvo zahraničních věcí aj.
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Michal Žižlavský
Advokát od roku 1991. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. AK ŽIŽLAVSKÝ pravidelně vítězí v soutěži Právnická firma roku v kategorii restrukturalizace a insolvence. AS ZIZLAVSKY je počtem společníků s licencí největší korporací insolvenčních správců v České republice.