Video archiv

Rozhovor s Janem Pavelkou a Ondřejem Pláničkou

Hosty studia epravo.cz byli Mgr. Jan Pavelka, LL.M. a Mgr. Ondřej Plánička, partneři advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Mluvili jsme o jejich nové firemní entitě "Family Business", proč byla založena, k čemu slouží a jaké má zaměření. Také o způsobu práce s rodinnými firmami a dotli jsme se také například pojmu "Důvěrový sektor" a mnoho dalšího.

Rozhovor s Michalem Hinkem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Michal Hink, řídící partner pražské AK Dentons. Řeč byla například o prognóze realitního trhu v České republice, také o tom, jak se změnil jeho náhled na tuto práci po převzetí funkce řídícího partnera v kanceláři nebo o plánech do budoucna. Odpovědi na tyto a další otázky a najdete rozhovoru. Sledujte…

Rozhovor se Zdeňkem Tomíčkem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Zdeněk Tomíček, předseda Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků a též zakládající partner advokátní kanceláře CEE Attorneys v Praze. Mluvili jsme to tom, proč je třeba chránit malé a střední podnikatele, na jakém principu funguje AMSP ČR, jaké jsou hlavní cíle a na jakých projektech…

Rozhovor s Jakubem Adamem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jakub Adam, Ph.D., z advokátní kanceláře Taylor Wessing. Specializuje se na nemovitosti a jejich financování, fúze nebo akvizice. V rámci těchto témat jsme mluvili například o chystaném stavebním zákonu, o situaci na trhu s realitními kancelářemi nebo o regulaci AirBNB. Odpovědi na tyto a další otázky a najdete…

Rozhovor s Barborou Dubanskou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M. z advokátní kanceláře Taylor Wessing. Bavili jsme se o rozdílnostech medicínského a farmaceutického práva, o její cestě k tomuto odvětví a co působení v této oblasti obnáší. Padly i otázky na klinické studie léků a například na to, jakých fází testování nového léčiva se paní…

Rozhovor s Petrem Pečeným

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Pečený, advokát, producent a muzikant ( alias doctor P.P.). V odlehčeném svátečním rozhovoru jsme se ptali, zda se cítí být víc muzikantem nebo advokátem, jak se dostal k autorskému právu nebo co by jako muzikant změnil na právu duševního vlastnictví. Také o jeho zálibě v šampaňském a o obchodování s ním.

Rozhovor s Ivou Moravcovou

Hostem studia epravo.cz byla psycholožka PhDr. Iva Moravcová, která je jednak zakladatelkou společnosti IQI, ale také mediátorka a soudní znalkyně v oboru psychologie práce. Bavili jsme se o tom, jak se k této specializaci dostala a co všechno tento zajímavý obor zahrnuje, také o tom, kam se posunula doba ve smyslu významu psychologie práce a jaké…

Rozhovor s Václavem Svobodou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Václav Svoboda, advokát a partner advokátní kanceláře Martinka Partners. Řeč byla o jeho cestě k sinologii a o práci pro čínské klienty, co je rozhodující k získání čínského klienta a jaké služby v Číně požadují a také zda poskytuje služby i v opačném režimu, tedy pro české podnikatele, kteří chtějí vstoupit na…

Rozhovor s Pavlem Rychetským

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky. Ptali jsme se, co pro něho znamená svoboda, také na jeho názor na stav dnešní společnosti a vliv sociálních sítí, o vývoji a stavu české justice během uplynulých třiceti let a o nutnosti a povinnosti naší justice čelit politickým tlakům pro udržení…

Rozhovor s Vladimírem Jirouskem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a předseda České advokátní komory. Mluvili jsme o tom, co se změnilo ve fungování Komory oproti jeho prvnímu funkčímu období v roce 2003, ptali jsme se také co nejzásadnějšího se povedlo a nepovedlo prosadit za poslední dva roky, bavili jsme se také o aktuálním problému vinklářství, dále…

Rozhovor s Petrem Břízou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Bříza, advokát a spoluřídící partner AK Bříza & Trubač. Mluvili jsme o jeho obecném názoru na rozhodčí řízení v Čechách, o příčinách nedůvěry podnikatelů k tomuto mimosoudnímu způsobu řešení sporů, o tom jaké jsou cesty k tomu, aby podnikatelé více využívali rozhodčích řízení a padla i otázka, zda existují…

Rozhovor s Karin Pomaizlovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Karin Pomaizlová, advokátka mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing. Řeč byla o jejím ocenění "Managing Intellectual Property IP Stars", také o právu duševního vlastnictví a nejnovějších trendech tohoto právního odvětví, dále o možných úskalích v rámci nadcházejícího brexitu ve vztahu k právu na duševní…

Rozhovor s Danielou Kovářovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, spisovatelka a bývala ministryně spravedlnosti. Hovořili jsme o její nejnovější knize a o psaní knih vůbec, také o tom, zda jí víc baví být advokátkou nebo spisovatelkou, také o Unii rodinných právníků jejíž zakladatelkou a prezidentkou paní doktorka je, dále o stavu rodinného práva a…

Rozhovor s Josefem Baxou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Hovořili jsme o jeho nové roli potom, co opustil funkci předsedy NSS, jaká byla jeho cesta ke správnímu právu, jaké má správní soudnictví aktuální problémy, dále o jeho názoru na současný stav české justice, padl také dotaz na okolnosti kauzy zásahu hradního aparátu…

Rozhovor s Radimem Neubauerem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Hovořili jsme například o tom, jakými tématy žije Notářská komora v letošním roce, dále o sníženém zájmu o vstup do notářské profese a o důvodu, proč se tak děje, také o tom, jaké další služby můžou notáři nabídnout. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Karlem Muzikářem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát a řídící partner AK Skils. Hovořili jsme o jeho cestě k advokacii, o tom, jací byli klienti a styl advokacie v raných devadesátých letech a jaký je dnes, jaké vidí trendy v advokacii u nás i v zahraničí, a také o plánech advokátní kanceláře Skils do budoucna. Odpovědi na tyto a…

Rozhovor s Vladimírem Plášilem

Hostem studia epravo.cz byl tentokrát JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR. Zhodnotili jsme novelu exukučního řádu a to, zda řeší problematiku místní příslušnosti, dále jsme hovořili o účinnosti nového tarifu, o výhledu vývoje exukutorské profese a také o možném rozšíření aktivit exekutorů. Odpovědi na tyto a další otázky a se…

Rozhovor s Milanem Šebestou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Milan Šebesta, advokát a partner AK MT Legal. Hovořili jsme o tom, co je největší náplní činnosti kanceláře, také o specializaci na hornické právo, o působnosti kanceláře napříč Českou republikou, o změnách v právní úpravě v oblasti veřejných zakázek, nebo o rozdílech v přístupu k advokacii a klientele v Praze a v…

Rozhovor s Alešem Linhartem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Aleš Linhart, advokát a partner AK Taylor Wessing Česká republika. Hovořili jsme o aktuálních trendech v oblasti arbitráží a soudních sporů, o četnosti sporů a ochraně investic, jaká je úspěšnost české strany v arbitrážních sporech, jak v funguje vymáhání zahraničních rozhodnutí nebo exekucí, ale také o tom, co…

Rozhovor s Markétou Deimelovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Markéta Deimelová, advokátka a partnerka AK Taylor Wessing Česká republika. Hovořili jsme o aktuálních trendech v oblasti compliance programů a proč je compliance důležité pro podnikatele, o situaci v zavádění u středních podniků, o rozdílech v právní úpravě u nás a v zahraničí, také o novém pojmu whistleblowing a…